sunnuntai 31. heinäkuuta 2016

MEDIUMIT

...

Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan toimikauden päättyessä 31.7.2016 sen tehtäviä jatkossa hoitaa uusi Media-alan tutkintotoimikunta toimikautena 1.8.2016 - 31.7.2018.

tiistai 10. toukokuuta 2016

Lausuntopyyntö Media-alan tutkintojen perusteista päättyy 16.5.2016

Tutustu uusiin Media-alan tutkintojen perusteisiin ja jätä lausuntopyyntö linkissä olevien ohjeitten mukaan:

Opetushallitus pyytää lausuntoanne (7/421/2016, 26.4.2016) media-alan ammattitutkinnon ja media-alan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista.

Lausunnot pyydetään lähettämään Opetushallitukseen 16.5.2016 mennessä.

Lausuntopyyntö Media-alan tutkintojen perusteista 


(Viesti pyydetään välittämään tarvittaessa edelleen organisaatiossanne tai yhteisössänne. Kiitos.)

keskiviikko 18. marraskuuta 2015

Miksi leikataan koulutusta vaikka media-ala kasvaa

Yhä useammassa oppilaitoksessa on esitetty Audiovisuaalisen viestinnän perustukintoon kohdistuvia leikkauksia, jokta merkitsee tutkintoja koskevien sopimusten lakkauttamista. Leikkausten kohdentamisen lähtökohtana on esitetty ammatillisen peruskoulutuksen työllistävyyden tilanne ja näkymät. 

Työvoimatarpeen ennakointi av-alalla ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Vaikka ala on murroksessa ja perinteiset mediatalot vähentävät vaikituista työvoimaa, työvoimatarve ei suinkaan ole vähentynyt, vaan lisääntyy koko ajan. Yhä suurempi osa alan työntekijöistä työllistyy itsenäisesti freelancereina ja uudenlaisiin yhteisöllisiin työpaikkoihin. 

"Uu­den työ­elä­män tut­ki­joi­den mie­les­tä Suo­mes­sa kan­nat­taa kes­kit­tyä te­ke­mään han­ka­lia ja mo­ni­mut­kai­sia asioi­ta, kos­ka niis­sä kil­pai­lu ei ole yh­tä ar­mo­ton­ta kuin ru­tii­ni­töis­sä. Hy­viä työ­paik­ko­ja on vas­te­des­kin, mut­ta mo­net ta­val­li­si­na töi­nä pi­det­tä­vät teh­tä­vät uh­kaa­vat ka­do­ta" (HS pääkirjoitus 1.12.2013).

Monille päättäjille on syntynyt harha media-alan töiden katoamisesta. Tarvitsee vaan katsoa ympärilleen, jättijulisteita, älypuhelintaan tai tablettiaan. Vain muutama vuosi sitten mobiilimediaa ei ollut. Ei se ole voinut tyhjästäkään syntyä. Jonkun on pitänyt rakentaa niihin myös palvelut ja sisällöt. 

Pilvipalvelut, tallennetuotanto, pelituotanto, oppimateriaalituotanto, tulostus, digipainaminen, palvelujen siirtäminen verkkoon, lakisääteinen tiedon saavutettavuus ja av-arkistointi työllistävät yhä enemmän media-alan tekijöitä. Media-alan töiden lisääntyessä alan ammatillinen koulutus puuttuu jo yhä useammalta työntekijältä. 

Uutta yrittäjyyttä ja työtä on syntynyt nimenomaan media-alan ympärille. Media-alalle asetetaan yhä enemmän odotuksia viedä Suomi uuteen nousuun. Yrittäjyys sisältyy vahvasti av-alaan ja vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia ja mahdollisuuksia kiinnittyä työelämään.

Av-alan perustutkinto johtaa nuoret av-alalle. Jos nousussa olevan alan sisääntulokoulutus lopetetaan mekitsee se maamme taloudelle syöksymistä yhä syvemmälle lamaan. Vetoan av-alan koulutuksen ja tutkintojen järjestäjiin miettimään uudestaan prioriteettejään ja avaamaan kasvavan väylän nuorisotakuun mukaiseen tutkintoon ja tulevaisuuden ammattiin. Miksi leikataan koulutusta vaikka media-ala kasvaa?

perjantai 23. lokakuuta 2015

AV-toimikunnan yhteistyöpäivät Stadin aikuisopistossa 28.10.2015

*Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan. Teemana Näkökulmia tutkintojen yhdistämiseen: painoviestintä ja av-viestintä*

Ohjelmassa

Klo 14.15-15.00 Näkökulmia tutkintojen yhdistämiseen: painoviestintä ja av-viestintä, 
Alustaa AV-tutkintotoimikunnan puheenjohtaja Pekka Mölsä. 

Stadin Aikuisopisto, Kullervontien toimipaikka, Versaali

Keskusteluun on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Yhteystiedot saa sihteeriltämme.

Terveisin

Seppojuhani Ruotsalainen
Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan sihteeri
puh. 044 0504 005


keskiviikko 21. toukokuuta 2014

Av-viestinnän uudet tutkinnonosat

Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan järjesti yhdessä Keudan aikuisopiston kanssa seminaarin uusista tutkinnon osista ja niiden toteutuksesta. Seminaarissa keskusteltiin mm pelituotannon ja tallennetuotannon tutkintotarpeista sekä tutkintojen työelämälähtöisyydestä.

Ohjelma
  • Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon peligrafiikan osaamisalakatsaus peligrafiikan osaamisalaan, tutkinnon muodostuminen ja suorittamistavat. - Jyrki Nygren, tutkintovastaava, Keudan aikuisopisto
  • Tutustuminen pelituotannon ja animaatio- ja tehostetuotannon koulutusympäristöön Audiovisuaalisen viestinnän perustutkintokoulutuksessa. - Juha Vanhanen, kouluttaja, Keudan aikuisopisto
  • Tallennetuotannon näkymät - Pekka Mölsä, puheenjohtaja, Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta